DMCA.com Protection Status
preloader

THỜI GIAN THÁO DỠ CỐP PHA

Những lưu ý khi tháo dỡ ván khuôn sau khi đổ bê tông

Cốp pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cần tránh không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông.

Các bộ phận ván khuôn đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đóng rắn (như cốt pha thành bên của dầm, cột, tường) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50 daN/cm(2-7 ngày).

Đối với ván khuôn đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì được tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị cường độ ghi trong bảng dưới.Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sêno chỉ được tháo cột chống và cốp pha đáy khi cường độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật .Khi tháo dỡ ván khuôn đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực hiện như :

  • Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông;
  • Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốp pha của tấm sàn phía dưới nữa và giữ lại các cột chống “an toàn” cách nhau 3m dưới các dầm có nhịp lớn hơn 4m.

Đối với các công trình xây dựng trong khu vực có động đất và đối với các công trình đặc biệt; trị số cường độ bê tông cần đạt để tháo dỡ ván khuôn chịu lực do thiết kế quy định.

Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ ván khuôn đà giáo; cần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng; để tránh các vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết cấu.

Việc chất toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ ván khuôn đà giáo; chỉ được thực hiện khi bê tông đã đạt cường độ thiết kế.

Bảng cấu kiện đạt cường độ theo thời gian.

Loại kết cấu​ Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha( theo % đạt tối đa cường độ)​ Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha​
Bản dầm vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m​ 50%​ 7 Ngày​
Bản dầm vòm có khẩu độ từ 2-8m​ 70%​ 10 Ngày​
Bản dầm vòm có khẩu độ lớn hơn 8m​ 90%​ 23 Ngày​

Những lưu ý riêng khi tháo dỡ cốp pha

Tháo dỡ cốp pha Móng: Bê tông móng là cấu kiện được đặt trực tiếp lên lớp nền cứng; bê tông móng chỉ chịu lực bản thân và lực xô ngang của thành; nên chỉ cần bê tông đạt độ linh kết nhất định sau 1-2 ngày là có thể tháo cốp pha.

Tháo dỡ ván khuôn cột: Về cơ bản thì cốp pha cột cũng như cốp pha móng; nên cốp pha cột cũng được tháo dỡ sau 1-2 ngày tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn: Cốp pha dầm sàn được tháo dỡ sau 7-10 ngày; và tháo dỡ điểm các cột chống; không nên tháo dỡ toàn bộ, vì trên sàn ngoài chịu tải trọng bản thân; nó còn chịu tải trọng thao tác thi công.

Tháo dỡ ván khuôn thang bộ; Thang bộ là cấu kiện chịu lực thao tác thi công thường xuyên khi chưa đủ cường độ; nên cốp pha thang bộ phải đạt cường độ 100%(28 ngày) mới nên tháo dỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

User Login

Lost your password?
Cart 0
0985208275
Liên hệ