DMCA.com Protection Status
preloader

KHAI BÁO TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TRONG ETABS

Bước 1: Khai báo Mass Source

Lưu ý: Tải trọng (tĩnh tải, hoạt tải) là tải trọng tiêu chuẩn.

Tải trong động đất Tương tự như khai báo Mass Source cho phần tải trọng gió, chỉ khác phần qui định khối lượng tham gia dao động lúc này là 1.0*Tĩnh tải + φ*0.3*Hoạt tải tuân theo mục 3.2.4 và 4.2.4 của tiêu chuẩn TCVN 9386-2012. Ở đây, φ = 0.8 và hệ số 0.3 sẽ được thay đổi tùy theo công năng của công trình.

Nhấn Define => Mass Source… => Add New Mass Source…(Add Copy of Mass Source…)

Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS.jpg

Nhấn OK, ta được:

Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS-1.jpg

Ở phần Default Mass Source các bạn chọn MsDongDat vừa khai báo để tính toán tải trọng động đất.Bước 2: Khai báo Phổ phản ứng đàn hồi

Nhấn Define => Functions => Response Spectrum…

Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS-2.jpg

Chọn EUROCODE 8-2004 => Add New Function…

Trong ví dụ này ta xem công trình được xây dựng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội có:

  • Gia tốc nền: agR = 0.1097 – tra phụ lục H, TCVN 9386-2012.
  • Loại nền đất: C – tra bảng 3.1, mục 3.1.2, TCVN 9386-2012 và điều kiện đặc trưng cơ lý thực tế của nền đất
Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS-3.jpg

Country: vùng đất – để mặc định

Direction: chọn Horizontal – thành phần nằm ngang của tải trọng động đất. Ở Việt Nam chúng ta chỉ cần quan tâm đến thành phần nằm ngang của tải trọng động đất.

Còn thành phần thẳng đứng theo mục 4.3.3.5.2, TCVN 9386-2012 thì không cần xét đến. Vì avg = 0.9*ag < 2.5 m/s2

Ground Acceleration, ag/g: khai báo gia tốc nền thiết kế theo phương ngang ag = 9.81*γ*agR = 1.0762 m/s2. Ở đây γ = 1 là hệ số tầm quan trọng – xem phụ lục E, TCVN 9386-2012

Spectrum Type: loại phổ, để mặc định bằng 1.Ground Type: Loại nền đất. Khai báo là C.

Soil Factor, S: hệ số nền. Xem bảng 3.2

Spectrum Period, TB, TC, TD: Giới hạn của chu kỳ. Xem bảng 3.2

S, TB, TC, TD do phần mềm tự xác định

Lower Bound Factor, Beta: Hệ số xác định cận dưới, β = 0.2 – Xem 3.2.2.5

Behavior Factor, q: Hệ số ứng xử theo phương ngang. Phụ thuộc Cấp dẻo của kết cấu (thấp, trung bình, cao), loại kết cấu (khung, tường, dễ xoắn,…), tính đều đặn theo mặt đứng… Ở đây với cấp dẻo trung bình, hệ hỗn hợp tương đương khung, mặt đứng đều đặn, ta có q = 3.9Nhấn Convert to User Defined:

Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS-4.jpg

Nhấn OK để kết thúc.

Bước 3: Khai báo tải trọng Động đất

Nhấn Define => Load Cases…

Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS-5.jpg

Chọn Add New Case…

Động đất theo phương X

Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS-6.jpg

Chú ý phần Scale Factor đang để giá trị là “1” do lúc khai báo Phổ phản ứng đàn hồi ở Bước 2, ta gán giá trị ag đã được nhân với gia tốc trọng trường là 9.81. Nếu lúc ta khai báo không nhân với 9.81 thì phần Scale Factor phải để là 9.81.

Tải trọng Động đất theo phương Y

Khai-báo-tải-trọng-Động-đất-trong-ETABS-7.jpg

Tương tự như Tải Trọng Động đất theo phương X.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

User Login

Lost your password?
Cart 0
0985208275
Liên hệ