DMCA.com Protection Status

Than hoạt tính gáo dừa TGD 0612

  • Độ ẩm (Moisture): 3% tối đa.
  • Độ tro (Ash): 3% tối đa.
  • Tỷ trọng ở 250C: 0,440 – 0,600 g/ml.
  • Cường độ (Hardness): 95% tối thiểu.
  • Độ pH: Từ 8 – 9.
  • Điểm cháy: Trên 4500C.
  • Kích cỡ hạt: 6 – 12 mm
  • Đóng gói: Tùy nhu cầu
0985208275
Liên hệ