DMCA.com Protection Status

Than hoạt tính CB30

  • Tên sản phẩm: Than hoạt tính CB30.
  • Hình dạng: Hạt, rời, góc cạnh.
  • Màu sắc: Đen.
  • Kích cỡ hạt: 8 – 30 mesh.
  • Chỉ số iodine tối thiểu: 900 mg/g.
  • Khả năng rửa ngược: 20%.
  • Diện tích bề mặt: 900 m²/g.
0985208275
Liên hệ