DMCA.com Protection Status

PAC 28%

  • Tên sản phẩm: PAC 28%
  • Nồng độ: 28%
  • Công thức hóa học: [Al2(OH)nCl6-n]m
  • Dạng: Bột
  • Màu: Vàng
0985208275
Liên hệ