DMCA.com Protection Status

NaOH (xút) Ấn Độ

  • Tên hoá chất: NaOH (xút) Ấn Độ.
  • Tên khác: Xút vảy Ấn Độ, Natri Hydroxyt, Caustic Soda, Sodium khan, Sodium Hydroxide.
  • Xuất xứ: Ấn Độ.
  • Hàm lượng: 99%.
  • Hình dạng: Hạt.
  • Màu sắc: Trắng.
0985208275
Liên hệ