DMCA.com Protection Status

Màng RO Vontron SW4021

  • Tên sản phẩm: Màng Ro Vontron SW4021.
  • Áp suất làm việc tối đa: 600 psi.
  • Lưu lượng nước cấp tối đa: 3,6 m³/h.
  • Nhiệt độ nước cấp tối đa: 45℃.
  • Phạm vi pH: 3 – 10.
0985208275
Liên hệ