Màng RO Vontron SW2521

 • Model: SW2521
 • Khu vực màng ft2 (m2): 12 (1.1)
 • Thấm trung bình GPD (m3/ngày): 270 (1.0)
 • Từ chối ổn định: 99,5%
 • Khả năng lọc tối thiểu: 99,3%

Mô tả

Màng Ro Vontron Công Nghiệp SW2521 là dòng màng có thể làm việc dưới áp lực nước cao, phù hợp cho việc lọc nước biển, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước dân dụng, xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ. 

Đặc điểm

 • Dòng màng SW của phần tử màng hợp chất polyamit, phát triển bởi Vontron được ứng dụng để khử muối trong nước biển. 
 • Bằng cách tối ưu hóa cấu trúc của phần tử màng, dòng SW làm tăng dòng thấm và yêu cầu ít phần tử hơn cho cùng một dòng thấm. 
 • Nó được đặc trưng bởi áp suất vận hành thấp, đầu tư vào thiết bị thấp, tỷ lệ loại bỏ tuyệt vời và hiệu suất đáng tin cậy.

Ứng dụng 

 • Khả năng loại bỏ muối cao, có thể đảm bảo sản xuất nước uống từ nước biển đơn giản thông qua thiết kế RO một lần. 
 • Áp dụng để xử lý nước biển và nước lợ nồng độ cao.
 • Dòng SW của phần tử màng được thiết kế để xử lý nước công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như khử mặn nước biển, khử mặn nước lợ nồng độ cao.
 • Bổ sung nước lò hơi cho nhà máy điện. 
 • Ngoài ra cũng có thể áp dụng trong lĩnh vực tái chế nước thải, xử lý nước thải.
 • Sử dụng trong các hệ thống của các nhà máy như: thực phẩm, dược phẩm…