DMCA.com Protection Status

Màng RO Vontron Công Nghiệp SW8040HR-400

  • Model: SW8040HR-400
  • Nhãn hiệu: Vontron
  • Nguồn gốc: Trung Quốc
  • Kiểm tra áp suất: 150psi (1.04MPa)
  • Khả năng lọc ổn định: 99,8%
0985208275
Liên hệ