DMCA.com Protection Status

Màng RO Vontron Công Nghiệp SW2540

  • Model: SW2540
  • Khu vực màng ft2 (m2): 28 (2,6)
  • Thấm trung bình GPD (m3/ngày): 600 (2,3)
  • Từ chối ổn định: 99,5%
  • Khả năng lọc tối thiểu: 99,3%
0985208275
Liên hệ