DMCA.com Protection Status

Hoá chất Axit Sunfuric (H2SO­4)

  • Tên sản phẩm: Hoá chất Axit H2SO­4.
  • Công thức hoá học: H2SO4.
  • Hàm lượng: Từ 10% – 98%.
  • Cảm quan: Chất lỏng, không màu, không mùi.
0985208275
Liên hệ