DMCA.com Protection Status

Hóa chất Axit HCL

  • Tên gọi: Hóa chất Axit HCL.
  • Công thức hóa học: HCL.
  • Hình thái: Chất lỏng, không màu hoặc màu vàng nhạt.
  • Điểm nóng chảy: –27.32°C.
  • Điểm sôi: 110°C.
  • Khối lượng riêng: 1.18 g/cm³, rắn.
  • Độ hòa tan: Tan trong Dimetyl Ete, Etanol, Methanol.
0985208275
Liên hệ