DMCA.com Protection Status

Hạt mixed bed Diaion SMT100L

  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Khả năng trao đổi ion: Tối thiểu 0.9 meq/mL
  • Độ ẩm: 62 – 72%
  • Kích thước hạt hiệu quả: 0.45 mm    0.45 mm
  • Độ đồng đều: Tối thiểu 1.6
  • Khối lượng riêng: 710 g/L
0985208275
Liên hệ