DMCA.com Protection Status

Hạt Diaion – Mitsubishi

  • Xử lý nước công nghiệp: Sản xuất điện, Dược phẩm.
  • Xử lý nước siêu tinh khiết.
  • Xử lý, tái chế nước thải.
  • Chất xúc tác hóa học.
0985208275
Liên hệ