DMCA.com Protection Status

Hạt Clark Birm A8006

  • Tên sản phẩm: Hạt Clark Birm A8006.
  • Hãng sản xuất: Clack – Corp.
  • Hình dạng: Hạt cứng, khô rời, góc cạnh.
  • Màu sắc: Màu đen.
  • Tỷ trọng: 0,8 kg/lít.
  • Cỡ hạt: 0,6 – 2mm.
0985208275
Liên hệ