DMCA.com Protection Status

Hạt Anion Bestwater A600

  • Tên sản phẩm: Hạt Anion Bestwater A600.
  • Kích thước hạt: 0,315 – 1,25mm.
  • Độ ẩm: 42 – 48%.
  • Độ PH: 0 – 14.
  • Nồng độ trao đổi (phút) eq/lit: 1,4.
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: 80℃.
0985208275
Liên hệ