DMCA.com Protection Status

Ferman – khử sắt, mangan trong nước

  • Nguồn gốc: Việt Nam
  • Thương hiệu: Vitecone
  • Kích thước hạt: 0.4 – 1.2 mm chiếm trên 95%
  • Độ ẩm trung bình: 3 %
  • Độ cứng: 6,68
  • Nhiệt độ hoạt động: 5 – 80oC
  • Tốc độ rửa ngược: 30m3/h/m2 ở 20oC
0985208275
Liên hệ